Om Marinex

Oy Marinex Ab grundades 1989 och är en ingenjörsbyrå med tyngdpunkten på planering av produktionsbyggnader, pälsfarmer och lantbruksbyggnader.

Marinex verksamhetsområde kan kort beskrivas som området mellan Uleåborg, Björneborg och Seinäjoki.
Vid större projekt söker Marinex samarbete med liknande företag och bildar nätverk.