Marinex

tjänster

Marinex erbjuder
Go to Byggnadsplanering

Byggnadsplanering

Bostadsbyggnader, produktionsbyggnader, infrastruktur, pälsfarmer och lantbruk.

Go to miljö

miljö

Miljötillstånd, miljöskydd, konsekvensbedömningar.

Go to konsultering

konsultering

Arbetsledning, övervakning.

Om

Oy Marinex Ab
Ingenjörsbyrå med 30 års erfarenhet

Oy Marinex Ab grundades 1989 och är en ingenjörs-byrå med tyngdpunkten på planering av produktions-byggnader, pälsfarmer och lantbruksbyggnader.

Verksamhetsområdet kan kort beskrivas som området mellan Uleåborg, Björneborg och Seinäjoki. Marinex är ett företag som vid större projekt söker samarbete med liknande företag och bildar nätverk. Marinex planerar projekt så kostnadseffektivt och användarvänligt som möjligt.

TEAM

Håkan Sjölund

VD, Byggnadsingenjör
TJ, Rakennusinsinööri
Född år 1961.

Therese Sjölund

Webbansvarig, Fakturering
Webvastaava, Laskutus
Född år 1996.

Projekt

Scroll Up